Alströmergatan

Kungsholmen i Stockholm verkar vara ett av de mest populära områdena att gömma sig. Framförallt verkar Stockholmarna ha en fäbless för gömställena där de gömmer sig i så kallad ”plain sight” som man säger på engelska. Problemet med att gömma sig i det öppna är att man nästan alltid är väldigt synlig vilket givetvis drar ned betyget väsentligt. News update blir följaktligen att man sällan lyckas bra med att gömma sig intill en vägg i matchande kläder. Gömningen får betyget 1 av 5!